Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4425 553b 500
Reposted fromoll oll viaPinkpills Pinkpills
0137 cd72 500
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaters laters
Będę Cię kochał, niezależnie od wszystkiego. Będę Cię kochał, nawet jeśli nierozsądnie postępujesz. Nawet wtedy, kiedy się poślizgniesz i rozbijesz nos. Kiedy się mylisz, kiedy popełniasz błędy. A także kiedy się zachowujesz jak zwykły człowiek… - nawet wtedy będę Cię kochał.
— Pino Pellegrino
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaiammistake iammistake
5095 d005 500
Giardino d’inverno (by marta)
Reposted fromFlau Flau viagregorczykm gregorczykm
2005 e0a3 500
Reposted frompiehus piehus viaszicko szicko
5930 c244 500
Reposted fromdrugs drugs viaszicko szicko
0985 d129 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaszicko szicko
0985 d129 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaszicko szicko
7927 206d 500
Reposted fromqb qb viaszicko szicko
3568 2860 500
Reposted frompampunio pampunio viaszicko szicko
5712 fcec 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaszicko szicko
6940 f71f
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000 viaszicko szicko
0836 82c1 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaitwaspain itwaspain
1443 9ae1 500
7927 206d 500
Reposted fromqb qb viahelpmeimhungry helpmeimhungry
6088 96f6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPinkpills Pinkpills
0487 6349
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...